For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Om oss

Data Ingeniørene AS

Data Ingeniørene AS ble etablert i 1990 og eies av daglig leder og partnere som er ansatt i bedriften. Vi leverer IT-drift, skytjenester, hardware og konsulenttjenester til bedrifter innen privat og offentlig sektor. Vår kjernevirksomhet er leveranse av skytjenester, og vi drifter i dag løsningen for mer enn 400 bedrifter i Hordaland.

 

Våre leveranser er basert på konkurransedyktige betingelser og høy kvalitet på teknologi, kompetanse og service. Gjennom våre driftskonsepter tar vi ansvar for hele eller deler av kundens IT-løsning og dekker kundens behov for tilgang til IT-kompetanse og support. Vår intensjon er å fungere som kundens egen IT-avdeling og alltid kunne gi effektiv hjelp i alle IT-relaterte spørsmål.

 

Vi har en velfungerende organisasjon som er fundamentert på høy kompetanse i alle ledd og et sterkt engasjement for å ivareta kundens ønsker og behov. I dag er vi 18 ansatte og vår konsulentavdeling består av 15 erfarene konsulenter som mer enn gjerne vil gjøre en god jobb for dere.

Forretningside

Vår forretningside er å levere moderne IT-løsninger og driftstjenester av høy kvalitet til det private og offentlige,
samt å dekke det behovet våre kunder har for tilgang til IT-kompetanse og bistand. Vår ambisjon er å ligge foran våre konkurrenter både mht. kompetanse, teknologi og service.

 

Data Ingeniørene AS ble etablert i 1990 og eies av de ansatte. Våre kundeforhold skal være basert på gjensidig tillit, og våre leveranser skal alltid kjennetegnes av å være løsningsorienterte.

 

Siden etableringen av selskapet i 1990, har vi hele tiden fokusert på høy kompetanse og høy grad av service, engasjement og fleksibilitet. Flere av våre kunder har vært hos oss helt siden 1990, og vi er i dag leverandør til mer enn 400 selskaper, hovedsakelig lokalisert på Vestlandet.

Historikk

Siden 1990 har Data Ingeniørene AS blitt bygget sten for sten, og har vokst i takt med kundemassen og teknologiutviklingen.

 

På begynnelsen av 90 tallet var både PCer og lokale servere noe de fleste bedrifter satset på for å styrke sin utvikling. Bredbåndslinjer derimot, fantes ikke og internett var så smått i gang. Behovet for IT-kompetanse var i enorm vekst, og mange bedrifter så verdien i å kunne effektivisere sine administrative rutiner og produksjonsmetoder ved hjelp av dataløsninger.  Det var på denne tiden Data Ingeniørene AS påbegynte dagens erfaringsgrunnlag.

 

Oppdrettsnæringen var blant de første bransjene Data Ingeniørene AS jobbet med allerede i 1990. Vi ble hovedleverandør av både utstyr, konsulenttjenester og driftstjenester til  den gang Mowi AS, som ble solgt til Hydro ( Hydro Seafood) og (senere Marine Harvest), og Stolt Seafarm.  Fra 90 tallet og frem til 2002 var det leveranse og drift av IT-systemer i dette segmentet som var bærebjelken i Data Ingeniørene AS.

 

Allerede i 2001 hadde Data Ingeniørene AS levert sin første ASP-løsning, som i prinsippet er lik dagens Skyløsninger. Løsningen ble den gang basert på Microsoft servere og Citrix.  Driften omfattet hele Marine Harvest og alle de 400 brukerne som var spredd over land og sjø. Data Ingeniørene AS designet, leverte og driftet det hele på kundens utstyr, og la den gangen kompetanse-grunnlaget for det som vi i dag kaller for skytjenester.

 

Siden millenniumskiftet har vi fortsatt å bygge videre på ideen om sentralisert drift, og hatt dette som et definert satsingsområde på lik linje med leveranse av lokale driftsavtaler på kundens utstyr. I 2003 bygde vi vårt eget driftssenter i Bergen, og startet opp med en håndfull kunder. I løpet av de følgende årene har dette forretningsområdet vokst raskt, og i 2014 passerte vi 300 bedriftskunder ved vårt driftssenter.

Takket være dyktige konsulenter har vi i dag mange fornøyde kunder og økende etterspørsel på våre tjenester.

 

Du er hjertelig velkommen som kunde hos oss! Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig samtale.

 

Vår historie

 • 1990

  Data Ingeniørene AS ble etablert som et IT-konsulentfellesskap av Bjørn Mjaaseth sammen med 3 ingeniører. Vårt hovedområde var konsulentoppdrag for det offentlige og private næringsliv.

 • 1992

  Oppdrettsnæringen begynte å skyte fart på Vestlandet og vi fikk faste oppdrag for flere av selskapene innen dette segmentet.

 • 1996

  Data Ingeniørene er et godt etablert selskap med funksjon som IT avdeling for både Hydro Seafood og Stolt-Seafarm. Senere Marine Harvest.

  Vi får flere nye driftsavtaler med SMB bedrifter i Bergen og omegn.

 • 2001

  Vi er blitt 7 ansatte. Data Ingeniørene får i oppdrag å etablere helt ny IT-løsning for Marine Harvest world wide. Løsning er tilsvarende en "intern ASP løsning" for Marine Harvest. Vi høster mye god erfaring for det som senere skal få navnet; "Skytjenester".

 • 2003

  Vi bygger eget datasenter og etablerer vår egen ASP løsning. Starter markedsføring og salg av ASP tjenester og lokal IT-drift for SMB. Målsettingen er å få flere faste driftsavtaler gjennom å levere kostandseffektive IT-tjenester av beste kvalitet i dette segmentet.

 • 2010

  Data Ingeniørene har rundet 10 ansatte og vi er godt etablert som ASP leverandør. Vi har strukturert oss med eget driftssenter, supportsenter og eget salgsteam.

   

 • 2017

  I dag er vi 18 ansatte og drifter dataløsninger for mer enn 400 bedrifter. Vi har bygget driftssenter nr. 2 på Hylkje og utvidet vårt supportsenter. Skytjenester og konsulent er vår kjernevirksomhet i dag, og vi investerer kontinuerlig i ny teknologi og kompetanse for fremtiden. Prinsippene om service, fleksibilitet og evnen til å engasjere oss i kunden er fortsatt uendret.

Vi bruker cookies