For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Shared Computer Activation

(SCA) for Office 365 ProPlus, Project Online Professional, og Visio Pro for Office 365?

Hva er Shared Computer Activation (SCA) for Office 365 ProPlus, Project Online Professional, og Visio Pro for Office 365?

Shared Computer Activation (SCA) er en produktaktiverings måte som tillater at flere Office 365 ProPlus, Project Online Professional, og Visio Pro for Office 365-brukere kan dele samme maskinvare. Office 365 er lisensiert per bruker, så SCA bidrar til å sikre at brukere som gis tilgang til Office 365 ProPlus, Project Online Professional og Visio Pro for Office 365 er lisensiert riktig. Med denne modusen, vil Office 365 ProPlus, Project Online Professional, og Visio Pro for Office 365 få innebygd støtte for RDS scenarier, og det er ikke lenger nødvendig å installere MSI programvare som en midlertidig løsning. SCA kan aktiveres i følgende løsnings scenarier:

 

- Kunde dedikert, egen server (på lokasjon)

- Windows Azure miljø

- Dedikert tredjepart vert

 

Multi-leietaker tredjeparts hosted scenariene er nå tillatt for delt datamaskin aktivering (SCA ) gjennom kvalifiserte skypartnere som oppfyller visse kriterier.

 

 
Hvilke Office-versjoner støtter Shared Computer Activation?

Shared Computer Activation modus fungerer med Office 365 ProPlus, Project Online Professional, og Visio Pro for Office 365. Alle Office 365 planer som inkluderer Office 365 ProPlus, Project Online Professional, or Visio Pro for Office 365 kan benyttes med Shared Computer Activation.

 

 
Fordeler med Shared Computer Activation for Office 365 ProPlus, Project Online Professional, og Visio Pro for Office 365

Det viktigste resultatet av SCA for Office 365 ProPlus, Project Online Professional, og Visio Pro er at det gir kunder valgfrihet og fleksibilitet. SCA gjør det mulig for kundene å utnytte eksisterende Office 365 ProPlus, Project Online Professional og Visio Pro for Office 365-lisensieringsinvesteringer når de de skal over til skyen.

 

Som kunde kan du velge å ha løsningen på utstyr i egne lokaler eller i datasenteret til en autorisert leverandør for å redusere infrastrukturkostnader. Data Ingeniørene AS er autorisert leverandør og kan benytte dine eksisterende lisenser med Office 365 ProPlus , Prosjekt Online Professional og Visio Pro for Office 365 i sine datasentre.

 

Kunder kan samarbeide med Data Ingeniørene as for å dra nytte av SCA for Office 365 ProPlus, Project OnlineProfessional, og Visio Pro for Office 365. Som autorisert SCA Partner kan Data Ingeniørene AS distribuere Office 365 ProPlus, Project Online Professional, og Visio Pro for Office 365-lisenser til den skyløsningen du ønsker.

 

Kontakt oss

Ta kontakt med Data Ingeniørene AS for mer informasjon om Shared Computer aktivering.

 

E-post: salg@dataing.no

Tlf: 55 33 37 70

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 
What is Shared Computer Activation (SCA) for Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365?

Shared Computer Activation (SCA) is a product activation mode that allows multiple Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365 users to share the same hardware. Office 365 is licensed per user, so SCA helps ensure that users accessing Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365 are licensed appropriately. With this mode, Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365 natively support RDS scenarios and it is no longer necessary to install MSI software as a workaround. SCA can be enabled in the following deployment scenarios:

 

Customer dedicated self-hosted (on-premise)

Windows Azure environment

Dedicated third-party hosted

 

Multi-tenant third-party hosted scenarios are now permitted for shared computer activation (SCA) through qualified cloud partners that meet certain criteria.

 

What Office versions support Shared Computer Activation?

Shared Computer Activation mode works with Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365. All Office 365 plans that include Office 365 ProPlus, Project Online Professional, or Visio Pro for Office 365 are able to use Shared Computer Activation.

 

Benefits of Shared Computer Activation for Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365

The main outcome of SCA for Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365 is that it gives customers choice and flexibility. SCA allows customers to take advantage of existing Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365 licensing investments when deploying to the cloud.

 

Customers are able to make a deployment choice between on-premises and any authorized Service

Providers’ shared datacenter to help lower cloud infrastructure costs by letting Data Ingeniørene use your existing Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365 licenses.

 

You can work with Data Ingeniørene AS to take advantage of SCA for Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365. Data Ingeniørene is an Authorized SCA Partner, allowing us to deploy Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365 licenses to your chosen cloud infrastructure solution.

 

Contact Us

Contact Data Ingeniørene AS to learn more about Shared Computer Activation.

 

E-post: salg@dataing.no

Tlf: 55 33 37 70

 

 

Vi bruker cookies